ALTRES EDICIONS

Indirecte cerca sempre un equilibri entre propostes locals i forànies que segueixin una línia estilística variada dins l’escena independent. Té molt present que el projecte ha de ser festiu ja que l’Espai Vapor s’emmarca dins la Festa Major de Terrassa com a oferta lúdica i cultural.

A continuació, exposem les programacions d’altres edicions d’aquest esdeveniment.

Tots es cartells han sigut dissenyats per bakoom.com

 

Espai Vapor 2016
Espai Vapor 2013
Espai Vapor 2014
Espai Vapor 2013
Espai Vapor 2016
Espai Vapor 2015
Espai Vapor 2014
Espai Vapor 2013